गणपती आरती मराठी Ganpati Aarti Marathi Lyrics


Ganpati Aarti Marathi Lyrics

सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची Lyrics Of Sukh Karta Dukh Harta

सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची ।
नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची ।
सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची ।
कंठी झळके माळ मुक्ताफळाची ॥०१॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ।
दर्शनमात्रे मनकामना पुरती ।
रत्नखचित फरा तूज गौरीकुमरा ।
चंदनाची उटी कुंकुमकेशरा ।
हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा ।
रुणझुणती नुपुरे चरणी घागरिया ॥०२॥

लंबोदर पितांबर फनी वरवंदना ।
सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना ।
दास रामाचा वाट पाहे सदना ।
संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवंदना ।
जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ।
दर्शनमात्रे मनकामना पुरती ॥०३॥

Tu Sukhkarta Tu Dukhharta lyrics

तू सुखकर्ता तू दुःखहर्ता विघ्‍न विनाशक मोरया ।
संकटी रक्षी शरण तुला मी, गणपती बाप्पा मोरया ॥०१॥

मंगलमूर्ती तू गणनायक, वक्रतुंड तू सिद्धिविनायक ।
तुझिया द्वारी आज पातलो, ये इच्छित मज द्याया ॥०२॥

तू सकलांचा भाग्य विधाता, तू विद्येचा स्वामी दाता ।
ज्ञानदीप उजळून आमुचा निमवी नैराश्याला ॥०३॥

तू माता तू पिता जगी या, ज्ञाता तू सर्वस्व जगी या ।
पामर मी, स्वर उणे भासती तुझी आरती गाया ॥०४॥

मंगलमूर्ति मोरया । गणपतीबाप्पा मोरयो ॥


Gajanana Shri Ganraya Lyrics

गजानना श्रीगणराया ।
आधी वंदू तुज मोरया ॥
मंगलमूर्ती श्री गणराया ।
आधी वंदू तुज मोरया ॥०१॥

सिंदुर-चर्चित धवळे अंग ।
चंदन उटी खुलवी रंग ।
बघतां मानस होतें दंग ।
जीव जडला चरणी तुझिया ।
आधी वंदू तुज मोरया ॥०२॥

गजानना श्रीगणराया ।
आधी वंदू तुज मोरया ॥

गौरीतनया भालचंद्रा ।
देवा कृपेच्या तूं समुद्रा ।
वरदविनायक करुणागारा ।
अवघी विघ्नें नेसी विलया ।
आधी वंदू तुज मोरया ॥०३॥

गजानना श्रीगणराया ।
आधी वंदू तुज मोरया ॥


Bappa Moraya Re

गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमुर्ती मोरया ।
तूच सुखकर्ता तूच दुःखहर्ता ।
अवघ्या दीनांच्या नाथा ।
बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे ।
चरणी ठेवितो माथा ॥०१॥

पहा झाले पुरे एक वर्ष ।
होतो वर्षानं एकदा हर्ष ।
गोड अन्नाचा होतो रे स्पर्श ।
घ्यावा संसाराचा परामर्ष ।
पुऱ्या वर्षाची, साऱ्या दुःखाची ।
वाचावी कशी मी गाथा ॥०२॥

बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे ।
चरणी ठेवितो माथा ॥

आली कशी पहा आज वेळ ।
कसा खर्चाचा बसावा मेळ ।
गूळ-फुटाणे खोबरं नि केळं ।
साऱ्या प्रसादाची केली भेळ ।
कर भक्षण आणि रक्षण ।
तूच पिता तूच माता ॥०३॥

बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे ।
चरणी ठेवितो माथा ॥

नाव काढू नको तांदुळाचे ।
केले मोदक लाल गव्हाचे ।
हाल ओळख साऱ्या घराचे ।
दिन येतील का रे सुखाचे ।
देवा जाणुनि गोड मानुनि ।
द्यावा आशीर्वाद आता ॥०४॥

बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे ।
चरणी ठेवितो माथा ॥


Ghalin Lotangan Vandin Charan Lyrics

घालीन लोटांगण वंदिन चरन ।
डोळ्यांनी पाहीं रुप तुझे ।
प्रेम आलिंगिन आनंदे पूजीं ।
भावे ओवालीन म्हणे नामा ।
त्वमेव माता पिता त्वमेव ।
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव ।
त्वमेव सर्वम मम देव देव ।
कयें वच मनसेन्द्रियैवा ।
बुद्धयात्मना व प्रकृतिस्वभावा ।
करोमि यद्यत सकलं परस्मै ।
नारायणायेति समर्पयामि ॥०१॥

अच्युत केशवम रामनरायणं ।
कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरी ।
श्रीधरम माधवं गोपिकावल्लभं ।
जानकीनायकं रामचंद्रम भजे ॥०२॥

हरे राम हरे राम ।
राम राम हरे हरे ।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा ।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे ॥०३॥

हरे राम हरे राम ।
राम राम हरे हरे ।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा ।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे ॥०४॥


Shendur Lal Chadhayo Lyrics

शेंदुर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को ।
दोंदिल लाल बिराजे सुत गौरिहर को ।
हाथ लिए गुडलद्दु सांई सुरवर को ।
महिमा कहे न जाय लागत हूं पद को ।
जय देव जय देव ॥०१॥

जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता ।
धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता ।
जय देव जय देव ॥०२॥

भावभगत से कोई शरणागत आवे ।
संतति संपत्ति सबहि भरपूर पावे ।
ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे ।
गोसावीनन्दन निशिदिन गुण गावे ।
जय देव जय देव ॥०३॥

जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता ।
धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता ।
जय देव जय देव ॥०४॥


Yei Oh Vitthale Lyrics

येई हो विठ्ठले माझे माउली ये ।
येई हो विठ्ठले माझे माउली ये ।
निढळावरी कर निढळावरी कर ठेवुनी वाट मी पाहें ।
ठेवुनी वाट मी पाहें ॥

येई हो विठ्ठले माझे माउली ये ।
येई हो विठ्ठले माझे माउली ये ।

आलिया गेलिया हातीं धाडी निरोप ।
आलिया गेलिया हातीं धाडी निरोप ।

पंढरपुरी आहे पंढरपुरी आहे माझा मायबाप ।
हो माझा मायबाप, हो माझा मायबाप ।
येई हो विठ्ठले माझे माउली ये ।
येई हो विठ्ठले माझे माउली ये ॥०१॥

पिवळा पितांबर कैसा गगनी झळकला ।
पिवळा पितांबर कैसा गगनी झळकला ।
गरुडावरी बैसोनि गरुडावरी बैसोनि माझा कैवारी आला ।
हो माझा कैवारी आला ॥

येई हो विठ्ठले माझे माउली ये ।
येई हो विठ्ठले माझे माउली ये ॥०२॥

विठोबाचें राज्य आम्हा नित्य दिपवाळी ।
विठोबाचें राज्य आम्हा नित्य दिपवाळी ।
विष्णुदास नामा विष्णुदास नामा जीवे भावें ओवाळी ।
हो जीवे भावें ओवाळी ॥

येई हो विठ्ठले माझे माउली ये ।
येई हो विठ्ठले माझे माउली ये ॥०३॥

असो नसो भाव आम्हां तुझिया ठायां ।
असो नसो भाव आम्हां तुझिया ठायां ।
कृपादृष्टी पाहें कृपादृष्टी पाहें माझ्या पंढरीराया ।
हो माझ्या पंढरीराया ॥

येई हो विठ्ठले माझे माउली ये ।
येई हो विठ्ठले माझे माउली ये ॥०४॥


युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा Yuge Atthavis Lyrics

युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा ।
वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा ॥
पुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आले गा ।
चरणीं वाहे भीमा उद्धरी जगा ॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
रखुमाईवल्लभा, राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥

तुळसीमाळा गळा कर ठेवुनि कटी ।
कासे पीतांबर कस्तुरी लल्लाटी ॥
देव सुरवर नित्य येती भेटी ।
गरुड हनुमंत पुढे उभे रहाती ॥

धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्रपाळा ।
सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळा ॥
राई-रखुमाबाई राणीया सकळा ।
ओवाळीती राजा विठोबा सावळा ॥

ओवाळू आरत्या कुरवंड्या येती ।
चंद्रभागेमाजी सोडुनिया देती ॥
दिंड्या पताका वैष्णव नाचती ।
पंढरीचा महिमा वर्णाचा किती ॥

आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती ।
चंद्रभागेमध्ये स्नाने जे करिती ॥
दर्शनहेळामात्रे तया होय मुक्ती ।
केशवासी नामदेव भावे ओवाळीती ॥


लवथवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा

लवथवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा ।
वीषें कंठ काळा त्रिनेत्रीं ज्वाळा ॥
लावण्यसुंदर मस्तकीं बाळा ।
तेथुनियां जल निर्मळ वाहे झुळझूळां ॥०१॥

जय देव जय देव जय श्रीशंकरा ।
आरती ओवाळूं तुज कर्पूरगौरा ॥

कर्पूरगौरा भोळा नयनीं विशाळा ।
अर्धांगीं पार्वती सुमनांच्या माळा ॥
विभुतीचें उधळण शितिकंठ नीळा ।
ऐसा शंकर शोभे उमावेल्हाळा॥०२॥

जय देव जय देव जय श्रीशंकरा ।
आरती ओवाळूं तुज कर्पूरगौरा ॥

देवीं दैत्य सागरमंथन पै केलें ।
त्यामाजीं जें अवचित हळाहळ उठिलें ॥
तें त्वां असुरपणें प्राशन केलें ।
नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झालें ॥०३॥

जय देव जय देव जय श्रीशंकरा ।
आरती ओवाळूं तुज कर्पूरगौरा ॥

व्याघ्रांबर फणिवरधर सुंदर मदनारी ।
पंचानन मनमोहन मुनिजनसुखकारी ॥
शतकोटीचें बीज वाचे उच्चारी ।
रघुकुळटिळक रामदासा अंतरीं ॥०४॥

जय देव जय देव जय श्रीशंकरा ।
आरती ओवाळूं तुज कर्पूरगौरा ॥


मोरया मोरया मी बाळ तान्हे

मोरया मोरया मी बाळ तान्हे ।
तुझीच सेवा करु काय जाणे ।
अन्याय माझे कोट्यानुकोटी ।
मोरेश्वराबा तु घाल पोटी ॥

मोरया मोरया मी बाळ तान्हे ।
तुझीच सेवा करु काय जाणे ।
अन्याय माझे कोट्यानुकोटी ।
मोरेश्वराबा तु घाल पोटी ॥

मोरया मोरया मी बाळ तान्हे ।
तुझीच सेवा करु काय जाणे ।
अन्याय माझे कोट्यानुकोटी ।
मोरेश्वराबा तु घाल पोटी ॥

मोरया मोरया मी बाळ तान्हे ।
तुझीच सेवा करु काय जाणे ।
अन्याय माझे कोट्यानुकोटी ।
मोरेश्वराबा तु घाल पोटी ॥

मोरया मोरया मी बाळ तान्हे ।
तुझीच सेवा करु काय जाणे ।
अन्याय माझे कोट्यानुकोटी ।
मोरेश्वराबा तु घाल पोटी ॥


Lyrics Of Undaravar Baisoni

उंदरावर बैसोनी दुडदुड तू येसी ।
हाती मोदक लाडू घेउनियां खासी ॥

भक्तांचे संकटी धावुनिया पावशी ।
दास विनवीती तुझिया चरणांसी ॥
जय देव जय देव जय गणराया ।
सकळ देवांआधीं तूं देव माझा जय देव ॥०१॥

भाद्रपदमार्सी होसी तू भोळा ।
आरक्त पुष्पांच्या घालुनियां माळा ॥
कपाळी लावुनि कस्तुरी टिळा ।
तेने तू दिसशी सुंदर सावळा । जय देव जय देव ॥०२॥

प्रदोषाची दिवशी चंद्र श्रीपाला ।
समर्थी देव मोठा आकांत केला ॥
इंद्र येवोनी चरणी लागला ।
श्रीरामा बहुत शाप दिधला । जय देव जय देव ॥०३॥

पार्वतीच्या सूता तू ये गणनाथा ।
नेत्र शिणले तुझी वाट पाहतां ॥
किती अंत पाहसी बा विघ्नहर्ता ।
मला बुद्धी देई तू गणनाथा । जय देव जय देव ॥०४॥


नानापरिमळ दुर्वा शेंदूर शमिपत्रें

नानापरिमळ दुर्वा शेंदूर शमिपत्रें ।
लाडू मोद्क अन्ने परिपूरित पात्रें ।
ऎसे पूजन केल्या बीजाक्षरमंत्रे ।
अष्टहि सिद्धी नवनिधी देसी क्षणमात्रें ॥०१॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ।
तुझे गुण वर्णाया मज कैची स्फ़ूर्ती ॥

तुझे ध्यान निरंतर जे कोणी करिती ।
त्यांची सकलही पापे विघ्नेंही हरती ।
वाजी वारण शिबिका सेवक सुत युवती ।
सर्वहि पावती अंती भवसागर तरती ।
जय देव । जय देव ॥०२॥

शरणांगत सर्वस्वें भजती तव चरणी ।
कीर्ती तयांची राहे जोवर शशितरणि ।
त्रैलोक्यी ते विजयी अदभूत हे करणी ।
गोसावीनंदन रत नामस्मरणी ।
जय देव । जय देव ॥०३॥


आरती करु तुज मोरया

आरती करु तुज मोरया ।
मंगळगुणानिधी राजया ।
आरती करु तुज मोरया ॥

सिद्धीबुद्धीपती संकटनाशा ।
विघ्ननिवारण तूं जगदीशा ॥
आरती करु तुज मोरया ॥०१॥

धुंडीविनायक तू गजतुंडा ।
सिंदूरचर्चित विलसित शुंडा ॥
आरती करु तुज मोरया ॥०२॥

गोसावीनंदन तन्मय झाला ।
देवा देखोनिया तुझ शरण आला ॥
आरती करुं तुज मोरया ॥०३॥


आरती गणपतीची स्थापित प्रथमारंभी तुज मंगलमूर्ती

स्थापित प्रथमारंभी तुज मंगलमूर्ती ।
विघ्ने वारुनी करिसी दीनेच्छा पुरती ॥
ब्रह्मा विष्णु महेश तीघे स्तुती करिती ।
सुरवर मुनिवर गाती तुझिया गुणकीर्ती ॥
जय देव जय देव जय गणराजा ।
आरती ओवाळू तुजला महाराजा ॥०१॥

एकदंता स्वामी हे वक्रतुंडा ।
सर्वाआधी तुझा फ़डकतसे झेंडा ॥
लप लप लप लप लप लप हालति गज शुंडा ।
गप गप मोद्क भक्षिसी घेऊनि करि उंडा ॥
जय देव जय देव जय गणराजा ।
आरती ओवाळू तुजला महाराजा ॥ ॥०२॥

शेंदूर अंगी चर्चित शोभत वेदभुजा ।
कर्णी कुंडल झळ्के दिनमनी उदय तुझा ॥
परशांकुश करि तळपे मूषक वाहन दुजा ।
नाभिकमलावरती खेळत फ़णिराजा ॥०३॥

भाळी केशरिगंधावर कस्तुरी टीळा ।
हीरेजडित कंठी मुक्ताफ़ळ माळा ॥
माणिकदास शरण तुज पार्वतिबाळा ।
प्रेमे आरती ओवाळिन वेळोवेळा ॥
जय देव जय देव जय गणराजा ।
आरती ओवाळू तुजला महाराजा ॥०४॥


जय जय गणपति अघशमना

जय जय गणपति अघशमना ।
करितों आरति तव चरणां ॥

छळिती षडरिपु मजला ।
यांतुनि तारी जगपाला ॥

हरी या विविध तापाला ।
दैन्यहि नेई विलयाला ॥

निशिदिनी करी मज साह्याला ।
विनंति ही तव पदकमला ॥

विठ्ठलसुत बहु प्रेमे विनवी तारी या दिन ।
दयाळा करी मजवरी करूणा ॥

जय जय गणपति अघशमना ।
करितों आरति तव चरणां ॥

Leave a Comment